Schematische aanpak voor aanpassing snijgereedschappen aan NEN 847-1

De volgende werkwijze verdient de voorkeur.

Eerst vaststellen met welke type machines het bedrijf is uitgerust:

  • Machines met handmatige aanvoer, MAN
  • Machines met mechanische aanvoer, MEC
  • Machines van beide

1. Is het bedrijf alleen uitgerust met machines voor handmatige-aanvoer zullen alle snijgereed- schappen voorzien moeten zijn van het opschrift MAN en/of BG-TEST.

2. Bij bedrijven met alleen machines met mechanische aanvoer mogen gereedschappen worden toegepast met de opschriften MAN en/of BG-TEST respectievelijk MEC en/of BG-FORM.

3. In de situatie dat het bedrijf beschikt over machines van beide aanvoer-systemen (dit zijn de meeste) zullen de gereedschappen voorzien moeten zijn van de onder 1 en 2 genoemde opschriften.

Er zal ook een strikte scheiding aangebracht moeten zijn om de juiste toepassing van deze gereed- schappen te waarborgen. Gereedschappen met het opschrift MAN mogen wel op machines met mechanische aanvoer worden gebruikt, maar snijgereedschappen met het opschrift MEC niet op machines met handmatige aanvoer.

Bij constatering dat snijgereedschappen niet zijn voorzien van de juiste opschriften of het ontbreken daarvan, of door elkaar worden gebruikt, zal het bedrijf de volgende maatregelen dienen te nemen.

  1. Die snijgereedschappen welke niet voorzien zijn van de vereiste markering / opschriften kunnen door de fabrikanten en/of leveranciers aan NEN-EN 847-1 worden getoetst en eventueel van opschriften worden voorzien, hierbij dient men wel rekening te houden met de eisen zoals deze in de norm worden
  2. Verouderd snijgereedschap mag niet meer worden gebruikt, dit snijgereedschap zal uit het bedrijf moeten worden
  3. Zijn snijgereedschappen in gebruik voor beide aanvoersystemen, dan zal dit binnen het bedrijf zodanig moeten worden georganiseerd dat verwisseling door het personeel niet meer mogelijk Dit kan door het opstellen van een instructie en het geven van voorlichting.
  4. Inventariseer het gereedschap en stel een plan van aanpak op, hierbij rekening houdend met een redelijke vervangingstermijn, eventueel in overleg met de fabrikant/leverancier van het gereed-

Op de volgende pagina een schematische aanpak.

Freesgereedschappen voor manuele aanvoer, freesmachines e.d.

Naam of logo van de fabrikantJa, of van de leverancier
Soort aanvoer“MAN” en/of “BG-TEST”
Toelaatbaar toerental gebiedJa, bijv. n 4500 – 9000 (gebaseerd op een aanbevolen minimum snijsnelheid van 40 m/s)
Afmetingen van het gereedschapJa (snijdiameter x snijbreedte x boring diameter bijv. 125 x 40 x 30)
Materiaalsoort van snijlichaamJa, bij homogeen- opgelegd gereedschap

Freesgereedschappen met kolf voor manuele aanvoer

Naam of logo van de fabrikantJa, of van de leverancier
Soort aanvoer“MAN” en/of “BG-TEST”
Toelaatbaar toerental gebiedJa, bijv. n max. 12000

Freesgereedschappen met kolf voor manuele aanvoer

Naam of logo van de fabrikantJa, of van de leverancier
Soort aanvoer“MAN” en/of “BG-TEST”
Toelaatbaar toerental gebiedJa, bijv. n 4500 – 9000 (gebaseerd op een aanbevolen minimum snijsnelheid van 40 m/s)
Afmetingen van het gereedschapJa (snijdiameter x snijbreedte x boring diameter bijv. 125 x 40 x 30)
Materiaalsoort van snijlichaamJa, bij homogeen- opgelegd gereedschap

Beitelassen voor vlakbanken en gecombineerde vlak- vandiktebanken

Naam of logo van de fabrikantJa, of van de leverancier
Soort aanvoer“MAN” en/of “BG-TEST”
Minimum opspan lengte L min en de corresponderende dikte a van het schaafmesJa, bijv. L min 11 a 3,7

Beitels en losse spaanbegrenzers

Naam of logo van de fabrikant van het gereedschap of profielbeitelsJa, of van de leverancier
Setsgewijze opschrift van de beitels en spaanbegrenzersJa, bijvoorbeeld met het profielnummer
1
1

Setsgewijze opschrift van de beitels en spaanbegrenzers

Cirkelzaagbladen

Naam of logo van de fabrikantJa, of van de leverancier
Soort aanvoerJa, bijv. n max. 4500
Afmetingen van het gereedschapJa (snijdiameter x snijbreedte x boring diameter bijv. 300 x 3,2 x 30)
Materiaalsoort van snijlichaamJa, bij homogeen- opgelegd gereedschap
1
2
1

Naam of logo van de fabrikant

2

Afmetingen van het gereedschap

Soort  aanvoer

Maximale toerental

Freesgereedschappen voor mechanische aanvoer

Naam of logo van de fabrikantJa, of van de leverancier
Soort aanvoer“MEC” en/of “BG-FORM”
Maximaal toerentalJa, bijv. n max. 9000
Afmetingen van het gereedschapJa (snijdiameter x snijbreedte x boring diameter bijv. 125 x 40 x 30)

De opschriften moeten duurzaam zijn door graveren, etsen of stempelen, met een minimale teken-hoogte van 3 mm.