Continu verbeteren in functie van onberispelijke kwaliteit

De kwaliteit wordt standaard bepaald door Oerlikon Balzers en voortdurend en systematisch op alle vlakken verbeterd. Het begrip “kwaliteit” wordt voor Oerlikon Balzers bepaald door de volgende vijf criteria:

• Gecontroleerde processen

De werkmethoden van Oerlikon Balzers zijn uiterst procesgeoriënteerd. De procesdefinities worden bepaald door de huidige en toekomstige behoeften van externe en interne klanten. De efficiëntie en effectieve bedrijfsprocessen zijn steunpilaren van de Oerlikon Balzers bedrijfsfilosofie. Het documenteren van het proces, de meting van procesefficiëntie, de ononderbroken opleiding van de werknemers en de interne en externe controles garanderen dat deze procesdefinities worden opgevolgd en verbeterd.

• Kwaliteit Certificaties

Alle coatingcentra zijn ISO 9001 gecertificeerd. De coatingcentra die gespecialiseerd zijn in het coaten van onderdelen voor de auto-industrie zijn ook ISO/TS 16949 gecertificeerd.

 Hoogwaardige producten en diensten

Voor Oerlikon Balzers betekent kwaliteit: voldoen aan de klantenverwachtingen en aan de basisvoorwaarden van de klantentevredenheid. De doelstelling is de producten en de diensten van uitstekende kwaliteit met een nul-tolerantie foutbeleid en geoptimaliseerde procedures aan te bieden. Onze werknemers en leveranciers zijn zich altijd bewust van deze hoge verwachting.

• Ononderbroken verbetering aan defectvrije kwaliteit wereldwijd

Elke dag coat Oerlikon Balzers meer dan 500.000 producten gespreid over duizenden opdrachten. Om een eenvormig niveau van kwaliteit over de hele wereld te bereiken, heeft Oerlikon Balzers technische normen voor zijn coatingcentra vastgelegd. De naleving van deze normen wordt verzekerd door interne controles in alle centra. Om de kwaliteit te verbeteren, worden de systematische afkeurevaluaties en de hieruit resulterende verbeteringsmaatregelen verspreid aan alle centra.

• Verantwoordelijkheid voor het milieu

Oerlikon Balzers heeft het strategische besluit genomen om ervoor te zorgen dat systemen voor milieubeheer worden toegepast en gehandhaafd in alle productie-centra. Dit systeem zal voldoen aan de eisen van ISO 14001. Om te komen tot samenhangende milieuprestaties wereldwijd zijn er verplichte beleidslijnen en richtlijnen opgelegd door Oerlikon Balzers. Er zijn ook initiatieven ontwikkeld om ervoor te zorgen dat er een logische benadering is ten aanzien van de stapsgewijze invoering van praktische milieu-richtlijnen. Een globaal milieubeleid is bekrachtigd om onze verbintenis ten aanzien van het bereiken van duurzaamheid en de naleving van alle toepasbare wettelijke vereisten aan te tonen. Enkele centra hebben het ISO 14001 milieucertificaat reeds ontvangen.

FDA[1]